Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

 

Op 1 december 2017 keurde de ministerraad het wetsvoorstel voor de hervorming van het huwelijksvermogensrecht goed.


Hoewel het wetsvoorstel nog door het Parlement moet worden goedgekeurd, is het de ambitie om de hervorming op 1 september van kracht te laten gaan. Op deze manier zou de inwerkingtreding van het hervormde huwelijksvermogensrecht op dezelfde dag plaatsvinden als het reeds hervormde erfrecht.

 

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht beoogt een wijziging van alle stelsels : het wettelijk stelsel, het conventioneel gemeenschapsstelsel ( = gemeenschap met huwelijkscontract) en de scheiding van goederen.

Expertisedomein