Personen- en Familierecht

 

Wie geconfronteerd wordt met een familiaal rechterlijk probleem is niet alleen op zoek naar antwoorden op de vele vragen van juridische aard, maar is ook vaak op zoek naar een luisterend oor. Wij luisteren naar dat verhaal.

Onze jarenlange ervaring wordt versterkt door een goed inlevingsvermogen in uw situatie.

Steeds trachten we een juist evenwicht te zoeken tussen bemiddeling, onderhandeling en gerechtelijke tussenkomst. We bieden onze diensten van advies en begeleiding in onderlinge zaken:

  • Afstamming en adoptie (vaststelling van afstamming, betwisting van afstamming, erkenning…);
  • Gewone en volle adoptie;
  • Voogdij;
  • Ouderlijk gezag en verblijfsregeling ;
  • Onderhoudsverplichtingen (tussen ex-partners, ouders-kind en andere familieleden);
  • Samenwoning en huwelijk;
  • Echtscheiding en voorlopige maatregelen

 

Expert(s)