Nieuwe anti-kraakwet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

De wet die kraken strafbaar stelt is vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal binnen 10 dagen van kracht gaan.

 

De eigenaar van een gekraakt pand kan er voortaan in eerste instantie voor kiezen om naar de Vrederechter te gaan om de uithuiszetting van de kraker te bevelen en dit binnen de 10 dagen.

 

Daarnaast kan er ook onmiddellijk strafklacht ingediend worden bij het Parket. In afwachting kan gevraagd worden aan de Procureur des Konings om een bevel tot uithuiszetting uit te vaardigen.

Expertisedomein