Nalatenschappen

De wet van 6 juli 2017 (BS 24/07/2017) bepaalt dat de verklaring tot aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en verwerping van een nalatenschap voortaan moet worden gedaan door een verklaring die u aflegt bij de notaris, die deze opneemt in een authentieke akte.

De verklaring op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg wordt dus afgeschaft.

 

Dezelfde wet voert een centraal erfregister in, beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De wet is van kracht sinds 3 augustus 2017.

Expertisedomein