Nieuwe erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Op 1 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft.

Met die hervorming wordt het erfrecht geactualiseerd en aangepast aan de noden van de huidige samenleving.

Conform de bepaling i.v.m. de inwerkingtreding treedt de wet in werking op 1 september 2018, behoudens de (beperkte) overgangsbepalingen.

Principieel is de nieuwe wet van toepassing op testamenten en/of schenkingen van vóór de nieuwe wet. De wet bepaalt daarom een overgangsperiode van één jaar waarin men via een – voor een notaris in authentieke vorm opgemaakte – verklaring kan opteren om het oude recht van toepassing te laten blijven op de eerdere testamenten en/of schenkingen. Met andere woorden : om ze te onderwerpen aan het recht zoals het van toepassing was ten tijde van het opstellen van het testament en/of de schenking.

Expertisedomein