Artikels

Krachtlijnen van het nieuwe erfrecht

 

Het nieuwe erfrecht is een feit. Althans zodra de wet er is. Deze hervorming is nodig, want ons erfrecht is meer dan 2 eeuwen oud en niet meer aangepast aan de huidige maatschappelijke realiteit. Dat lijdt vandaag soms tot pijnlijke  situaties.

Deze hervorming van het erfrecht is onderdeel van een grondige vernieuwing van ons Burgerlijk Wetboek dat dateert van 1804 en dat nog steeds ons leven als burgers van geboorte tot overlijden beheerst.

De hervorming – onder voorbehoud van de gepubliceerde definitieve tekst – kan samengevat worden in volgende krachtlijnen.

Testament - Gezondheid van geest

In een arrest van 16 juni 2016 van het Hof van Beroep van Gent (2014/AR/2456 en 2465, onuitg.) wordt nogmaals bevestigd dat het bewijs van ongezondheid van geest aan strenge vereisten onderworpen wordt. Het Hof benadrukt in dit arrest dat de ongezondheid van geest omstandig, met precisie en met uitsluiting van redelijke twijfel moet worden aangetoond. De vaststelling van (beginnende) dementie volstaat niet om een testament te vernietigen.

Retributie bij raadpleging 'Centraal Register Solvabiliteit' vanaf 1 april 2017

Wie een faillissementsdossier wil inzien of beheren via het 'Centraal Register Solvabiliteit', of er schuldvorderingen in wil neerleggen, betaalt daarvoor vanaf 1 april 2017 een retributie. De bedragen van de verschillende retributies staan in het KB van 27 maart 2017.

 

Het bedrag van de retributie (art. 5/6, § 1, faillissementswet) varieert naargelang de gebruiker van het register, de manier van neerlegging en het bedrag van het actief van de boedel.